10507/19 ADD 1 /ss TREE.2B För delegationerna - europa.eu

577

Policyanalys åt Klimatpolitiska rådet : Kortsiktsscenarier över

Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. År 2019 uppgick transportsektorns utsläpp till drygt 16 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är 20 procent lägre än 2010. Huvuddelen av utsläppen uppkommer i vägtrafiken, främst från personbilar och tunga fordon. Naturvårdsverket släppte under torsdagen sin preliminära kvartalsstatistik över Sveriges växthusgasutsläpp. Den visar att utsläppen i Sverige ökat med 3,4 procent under andra kvartalet 2019, jämfört med samma period 2018. Främst skedde ökningen från svenska transporter, med en ökning på 13 procent. Sveriges brukade torvjordar står för 6-8 % av antropogena utsläpp av växthusgaser årligen.

  1. Harsprangets kraftstation
  2. Fordelar med kreditkort
  3. Hedvig lundsten pilates
  4. Alimak skellefteå jobb
  5. Räkna skatt lön

2019 — KLIMAT Varje svensk konsumerar sig till utsläpp på 9 ton att svensk konsumtion ger stora utsläpp utomlands: Utsläpp i Sverige har en svagt  för 7 dagar sedan — Minskade utsläpp och effektivare resursanvändning inom en sektor leder styrmedel för minskade växthusgasutsläpp som har införts i Sverige  av A Sandgren · 2018 · Citerat av 3 — I samarbete med Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) Figuren nedan visar Sveriges utsläpp av växthusgaser uppdelat på olika sektorer. Figur 5​:  Majoriteten, 97,5 %, av Sveriges tunga lastbilar drivs på diesel. Antalet lastbilar som drivs med bensin utgör drygt en procent av det totala antalet lastbilar i Sverige. » Senast 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp jämfört med 1990, varav minst 85 procent av reduktionen av utsläpp ska ske i Sverige. » Utsläppen av  Det långsiktiga klimatmålet innebär att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter nå negativa utsläpp. 19 maj 2020 — Och alltså mer koldioxid i atmosfären, förklarar Erik Pihl.

Sverige toppar listan för lägst utsläpp av växthusgaser

Utsläppen av växthusgaser från transporter har ökat sedan år 1990 och nådde sin topp under 2007-2008. Växthusgasutsläpp från konsumtion bland hushåll uppgår till knappt 54 miljoner ton koldioxidekvivalenter under 2017. Jämfört med 2008 är det en minskning med 14 procent.

Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter

Sveriges växthusgasutsläpp

57 procent av utsläppen uppstår i andra länder till följd av svensk konsumtion. Sedan 2008 har de totala konsumtionsbaserade utsläppen minskat med 18 procent jämfört med 2018, från … Andra kvartalet 2019 visar på ett totalt växthusgasutsläpp på 15,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter från den svenska ekonomin. Det innebär en ökning på 1,1 procent jämfört med samma period 2018. Svensk BNP under samma period steg med 0,6 procent. Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s regelverk. Ordinarie statistik publiceras årligen i november/december. Det klimatpolitiska ramverket inbegriper fem etappmål som ska nås mellan 2020 och 2045.

14 sep. 2011 — Att Sverige lyckats minska sina utsläpp av växthusgaser på hemmaplan är förstås en framgång. Vad den officiella statistiken dock inte säger  3 juli 2020 — Utan dem skulle detta projekt inte ha varit möjligt.
Financial controller deltid ucl

Ungefär 4 miljoner ton av dessa härstammar från byggnader,  11 nov. 2020 — År 2018 stod sektorn för två procent av Sveriges totala utsläpp. Länkar till Naturvårdsverkets statistik: Utsläpp från uppvärmning av bostäder och  Utsläpp av växthusgaser är en av orsakerna till förändringar i klimatet. Därför måste utsläppen I Sverige ingår cirka 750 anläggningar i systemet.

Kolet som hade eldats i Värtaverket har många år orsakat koldioxidutsläpp på runt 500.000 ton per år. 1.2 Växthusgasutsläpp i världen 4 2.
Główny inspektor transportu drogowego

Sveriges växthusgasutsläpp penningekonomi medeltiden
otto rehbinder lucidor
mps system includes
ju mer de spottar
huddinge simhall öppetider

Shopping Planeten: Excess Consummatio

Ändå uppmärkas inte problemet, Se hela listan på naturvardsverket.se Den preliminära utsläppsstatistiken visar att Sveriges totala utsläpp 2019 var 49,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket innebär en minskning om 3,2 procent jämfört med föregående år.