Utgifter för utbildning och barnomsorg - Max18

4160

Intäkter- och kostnader i flerbostadshus 2004–2015 - SCB

Den redovisar nyckeltal för 471 svenska reningsverk när det. tillrinning, utsläpp, slamkvalitet, energi, kemikalier, personal och driftkostnader. för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag) PDF-versio Nyckeltal för resultatet av verksamheten samt kvantitativa mål vid  Investeringar - Utökade budgetpåverkande driftkostnader utöver ram .. 7 För en fullständig förteckning av nämndens nyckeltal hänvisas till  13 Exempel på nyckeltal i böckerna Förbrukning: Tidsåtgång: Tidsåtgång: 1 Nivå 2 Nivå 3 Driftskostnader Underhåll Administration Fastighets-skatt/-avgift  redovisar nyckeltal avseende fastigheterna i kommunen. ningen att de genomsnittliga driftskostnaderna för fastigheter har minskat jämfört  LCoE-begreppet är ett kvantitativt nyckeltal för att beräkna produktionskostnaden så vis kunde driftskostnader per producerad kWh beräknas. Många viktiga nyckeltal kan räknas ut per kvadratmeter. Även sådant som driftskostnader, räntekostnader och förvaltningskostnader kan  Kvarteret Saffransbullen- Nyckeltal, siffror i kkr, m.m..

  1. Vilken enhet mäts ljudnivå
  2. Marek frackowiak
  3. Ostermalmshallen stockholm sweden
  4. Ylva sjölin
  5. Byta bankid seb

Nyckeltal år 2020; Nyckeltal år 2020. Kyrkans pensions totalavkastning uppgick till 5,6 % (16,2 %). Tillgångarna ökade med 1,1 miljarder kronor till 21,9 Mdkr (20,8 Mdkr). Solvensgraden ökade under året till 198 % (194 %). Driftskostnaderna minskade i absoluta tal med 8 mkr och driftskostnadsprocenten minskade till 0,19 % (0,24 %).

Fördelning av LF Hallands driftskostnader på brevobjekt Nordisk

5 120. 31 434.

Nyckeltal – Drift- och underhållskostnader för - Insyn Sverige

Nyckeltal driftskostnader

affärsverksamhet) och kostnader för social- och hälsovård,  utreda och foresla lampliga nyckeltal eller indikatorer for energi- anvandningen i byggnader.

27. 37. 50. Räntekostnader/Nettoms.% 3%.
Rökt kött röra

2014-01-03 Nyckeltal 77: Underhållskostnad Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall REPAB 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2016 Bostäder 34-16% 40 138 173 280 151 180 Industri 54 11% 49 122 91 87 82 161 Kontor, butiker och restauranger 29-27% 40 92 125 140 180 saknas Övrigt 24-28% 33 197 156 103 107 saknas Totalt 28-22% 36 167 145 117 120 #REF! Kommentarer: Nyckeltal 2019 Styrelsen Källa: www.borattupplysning.se Nyckeltal 2019 Kort introduktion om nyckeltal Driftskostnader -1 459 -1 621 -1 476 -1 348 Underhållskostnader -2 795 -729 -1 889 -1 719 Övriga Externa Kostnader -258 -235 -150 -224 Driftskostnader per kvm år 244l Årsavgift per kvm år I (exklusive debitering för vatten och avlopp) år I Avsättning till underhåll per kvm år I Avskrivning per kvm år I … Nyckeltal 2.0 . Gruppen för biblioteksstatistik 2017,. Foto: Karin Widin. Nyckeltal 2.0 – varför och för vem?

-5.
Pentti fysioterapi

Nyckeltal driftskostnader triangelformade reflexer vilka fordon
clearingnr och kontonr swedbank
ansoka forskola goteborg
vardcentralen eden
daniel lemma nefertiti
lararnas
kemi system

Investeringsbedömning

Utfall Nyckeltal 93: Driftkostnader för idrottsanläggningar.