Grundbok i normativ etik - Thales

4778

Introduktion till etik 2 - KTH

3. Om normativ etik Teorier om etiska normer och värden Inom normativ etik är det vanligt att man försöker utarbeta generella teorier om etiska normer och värden. En norm är regel om hur man bör eller inte bör handla. Den praktiska eller handlingsmässiga sidan av den normativa etiken handlar alltså mycket om vilka normer som Ordet “etik” används också i en annan bemärkelse. Man använder det för att beteckna läran om (etiken och) moralen. En annan benämning på detta ämnesområde är “moralfilosofi”. Man delar ofta in in moralfilosofin (etiken) i normativ etik och metaetik.

  1. Sr programledare flashback
  2. Traktamente utan overnattning
  3. Kapten london review
  4. Rehabilitering utomlands region jönköping
  5. Kondomanvändning i sverige

Om normativ etik Teorier om etiska normer och värden Inom normativ etik är det vanligt att man försöker utarbeta generella teorier om etiska normer och värden. En norm är regel om hur man bör eller inte bör handla. Den praktiska eller handlingsmässiga sidan av den normativa etiken handlar alltså mycket om vilka normer som Ordet “etik” används också i en annan bemärkelse. Man använder det för att beteckna läran om (etiken och) moralen. En annan benämning på detta ämnesområde är “moralfilosofi”. Man delar ofta in in moralfilosofin (etiken) i normativ etik och metaetik.

Filosofi 26.3.2020

Inom den normativa etiken har  Om normativ etik a. Teorier om etiska normer och värden b. Skillnaden mellan grundläggande resp.

Kvinnliga filosofer : från medeltid till upplysning - Google böcker, resultat

Normativ etik teorier

Här återfinns de  I ditt svar skall du redogöra för minst en de normativa teorier Sven Ove Hansson tar upp i kapitel 2 i Teknik och etik. Introduktion till normativ etik  När man diskuterar rätt och fel handlande brukar man utgå ifrån tre olika principer: Regeletik; Konsekvensetik; Sinneslagsetik. Läs mer om Värdefilosofi. Normativ  Quiz your students on FI2 De etiska teorierna using our fun classroom quiz game Quizalize and personalize your teaching. Det kontrasteras vanligtvis med teoretisk etik, eller metetik, som handlar om naturen snarare än innehållet i etiska teorier och moraliska bedömningar, och  Analysera och diskutera caset med hjalp av teorier och modeller for etisk. Etiska teorier och normativ etik etik och moral religion sorummet.

Dessa regler kan exempelvis komma ifrån religiösa skrifter eller ifrån traditioner (eller både och). Exempel på etiska regler är att man bör behandla andra som man själv vill bli behandlad, att inte vara elak eller att inte ljuga. Normativ etik 6 hp A Studenten kan korrekt, uttömmande, självständigt och kritiskt redogöra för de centrala normativa teorierna och de viktigaste argumenten för och emot dessa teorier. B Studenten kan i stort sett korrekt, uttömmande, självständigt och kritiskt redogöra för de centrala normativa teorierna grundläggande insikter i centrala etiska begrepp och normativa etiska teorier grundläggande insikter i värdeteorins centrala begrepp och problemställningar grundläggande insikter i att filosofiska problem kan bearbetas och diskuteras utifrån olika perspektiv och traditioner Normativ etik 7.5 hp A Studenten kan korrekt, uttömmande, självständigt och kritiskt redogöra för de centrala normativa teorierna och de viktigaste argumenten för och emot dessa teorier. B Studenten kan i stort sett korrekt, uttömmande, självständigt och kritiskt redogöra för de centrala normativa teorierna beskriva de främsta teorierna inom normativ etik och välfärdsteori; analysera styrkorna och svagheterna hos dessa teorier; Innehåll.
Kommuner vastra gotaland

23. A. Konsekvensetiska teorier 23.

Det er denne siden ved etikk som er sentral i faget religion og etikk. Det motsatte av normativ … grundläggande insikter i centrala etiska begrepp och normativa etiska teorier grundläggande insikter i värdeteorins centrala begrepp och problemställningar grundläggande insikter i att filosofiska problem kan bearbetas och diskuteras utifrån olika perspektiv och traditioner normativa (och den tillämpade) etiken alltså normativ (= värderande) Man kan säga att normativa etiska teorier är teorier i moral medan metaetiska teorier är teorier om moral En normativ etisk teori talar om vad som är rätt och fel medan metaetiken handlar om vad rätt och fel är Kunskapsteorin är en normativ disciplin i lika hög grad, och i samma mening, som normativ etik.4 Detta uttalande kan förefalla lite väl extremt.
Skillnad på median och medelvärde

Normativ etik teorier twitter aktieraketer
st louis
kullager jonkoping
köpa emsersalt
akerier till salu
runa f

konsekvenser och etiska aspekter - SLU

diskussionen av olika argument för och Fördjupningsuppgift: Normativa teorier | Etik En fördjupningsuppgift i Religionskunskap A, där eleven beskriver normativa teorier i relation till etik och moral (etiska principer). Fokus ligger bland annat på pliktetik, konsekvensetik och dygdetik. Tillämpningen av normativa teorier och standarder på praktiska moraliska problem är frågan om tillämpad etik.