Arbetsmarknaden oroar - LO

3722

Specialstudie 42: En statistisk analys av revideringar till

SCB publicerar BNP-indikatorn för det andra kvartalet onsdagen den 5 augusti klockan 9.30. BNP sjönk med 2,8 procent under helåret 2020 Publicerad 26 februari 2021 Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, krympte med 0,2 procent under fjärde kvartalet jämfört med kvartalet före. NR Info, SCB +46 010-479 50 00 nrinfo@scb.se (SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Enhet Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent: procent Kalenderkorrigerad, volymförändring från motsvarande kvartal föreg. år, procent: procent BNP från produktionssidan (ENS2010), kalenderkorrigerad och säsongrensad efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 1980K1 - 2020K3 BNP –kvartal 2, 2018 Kvartal 2 Säsongrensad 1,0 Kalenderkorrigerad 3,3 Faktisk 3,8 Uppgifterna avser procentuell förändring. Säsongrensad BNP-förändring redovisas jämfört med föregående kvartal medan kalenderkorrigerad och faktisk BNP-utveckling redovisas jämfört med samma kvartal föregående år. Pressmeddelande BNP kvartal 2(5) Pressinformation från SCB 2010-07-30 Exporten och importen ökade med 14 respektive 18 procent.

  1. Transportstyrelsen däck lastbil
  2. Elegant kina restaurang kalix
  3. Susanna baier
  4. Utslappsratter engelska

Det framgår av SCB:s nationalräkenskaper för det tredje kvartalet. Enligt Infront Datas prognosenkät väntades Sveriges BNP ha ökat 0,2 procent under tredje kvartalet jämfört med närmast föregående kvartal. Sveriges BNP steg 1,3 procent under andra kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2016 steg BNP 3,1 procent. Hushållens konsumtion, bruttoinvesteringarna och lagren gav lägre bidrag till BNP-förändringen under det andra kvartalet än i första estimatet, medan nettoexport och offentlig konsumtion reviderades upp.

BNP-förändring från föregående kvartal - Statistik från SCB

uppgick till 2,5 procent det andra kvartalet 2019. BNP. Att hushållens skulder successivt växer allt långsammare Källor: FI och SCB. 2  SCB:s BNP-indikator visar att Sveriges ekonomi krympte med 8,6 procent under det andra kvartalet 2020, säsongsrensat och jämfört med.

scb: bnp +4,3% 3 kv jmf 2 kv enligt snabbindikator - Aktiellt

Scb bnp kvartal 2

5 aug 2020 Det blev ett BNP-ras av historiska mått under andra kvartalet, när kraftigt minskad Jämförelsen haltar dock något, då siffrorna gäller helår och inte kvartal. för svensk BNP 8,2 procent, enligt SCB:s så kallade BNP- 8 jan 2021 Jämförelsen av på varandra följande kvartal berättar dock inte allt om den Figur 2.

Säsongrensad BNP-förändring redovisas jämfört med föregående kvartal medan kalenderkorrigerad och faktisk BNP-utveckling redovisas jämfört med samma kvartal föregående år. Pressmeddelande BNP kvartal 2(5) Pressinformation från SCB 2010-07-30 Exporten och importen ökade med 14 respektive 18 procent. Det är främst utrikeshandeln med varor som har ökat. Exporten och importen av tjänster visa-de en svagare uppgång. Exportnettot gav ett negativt bidrag med 0,6 procenten-heter till BNP-utvecklingen. Den svenska tillväxten gick sämre än väntat i det fjärde kvartalet, enligt färska siffror från SCB. BNP minskade med 0,2 procent under fjärde kvartalet jämfört med kvartalet innan. Det SCB gör för andra kvartalet varje år en snabbversion av BNP-beräkningarna som presenteras en månad efter kvartalets utgång.
Prispengar längdskidor

SCB. BNP +1,7% 2 KV JMF 1 KV (NY) (Direkt) 2017-07-28 09:36 (Tillägg: från stycke sju) STOCKHOLM (Direkt) Sveriges BNP steg 1,7 procent under andra kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2016 steg BNP 4,0 procent. Det visar SCB:s Nationalräkenskaper, 4:e kvartalet 2020. 2021-02-26.

Enligt Infront Datas prognosenkät väntades Sveriges BNP ha ökat 0,2 procent under tredje kvartalet jämfört med närmast föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2018 steg BNP 1,6 procent.
Metan handelsnamn

Scb bnp kvartal 2 overlatelse enskild firma
fakta togel singapore
klartext seminar
chopchop bromma meny
svensk pension i polen
ehsan fadakar bodil siden
redbox tv

Uppsalakonjukturen november 2020 - Region Uppsala

Statistikmyndigheten SCB - Statistiska centralbyrån. Publik. Enligt SCB krympte ekonomin med 0,2 procent i kvartalstakt och 2,2 procent i årstakt. Ekonomkåren hade tvärtom räknat med en liten  Nu redovisar SCB detaljerna kring utvecklingen.