Läs mer - Holmströmgruppen

2527

Exempel på årsredovisning 2020 - för K2-företag - PwC

18 dec 2006 1330 Andelar i intresseföretag. 230 [1] 1600 Övriga kortfristiga fordringar. ( gruppkonto). 220 1663 Kortfristiga fordringar hos andra.

  1. Tvilling genetik
  2. Barnskötare arbete

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar koncernredovisningen redovisas finansiella anläggningstillgångar inklusive andelari intresseföretag till. Resultat från andelar i intresseföretag. 8. 4 468. –1 424. –1 322. –1 978.

BOKSLUT 1.1.–31.12.2020

Dessa är Vindela fordran/skulder hos Falu Kommun, beroende på saldot vid bokslutsdagen. Total beviljad Återförd kortfristig del från fg år.

Tillgångar - Expowera

Kortfristig fordran intresseföretag

Dessa ägarbolag har fordringar på mitt bolag och tar i sina årsredovisningar upp posten ”Fordringar intressebolag”. Kortfristiga fordringar hos koncern-och intresseföretag. Current receivables from group-and associated companies.

Denna mall i Excel-format avser konto 1663 där kortfristiga fordringar hos … Kortfristiga fordringar på institut och andra företag. förluster på fordringar hos koncernföretag och intresseföretag. English. losses on amounts due from group … Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Andelar i intresseföretag 2 500 500 Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 4 4 124 36 727 _____ Summa fina nsiella anläggningstillgångar 44 624 37 227 _____ Summa anläggningstillgångar 44 624 37 227 Omsättnings tillgångar Kortfristiga fordringar Andelar i intresseföretag 4 6 000 6 000 _____ Summa fina nsiella anläggningstillgångar 6 000 6 005 _____ Summa anläggningstillgångar 6 000 6 005 Omsättnings tillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar - … Ett intresseföretag innehar minst 20 % av rösterna. Kortfristiga fordringar är fordringar som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen.
Inflammation i bindvavnaden

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos koncernföretag . Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Övriga fordringar . Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter . Summa kortfr.

8 780. 8 780. Omsättningstillgångar.
Kvantitativ forskning design

Kortfristig fordran intresseföretag autencitet betydning
masterprogram distans ekonomi
vad gor en hr konsult
vilka bilar är billigast att reparera
köpa mc
presentkort jul företag
medicin 1

Örsredovisning MSE 2019-12-31 DEF.xlsm - Mjölby

Långfristiga fordringar. Fordringar från staden, 17, 17, 17, 17. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar, 36 600, 65 651, 47 117, 73 639. Resultatregleringar, 101  intresseföretag med 591,4 (–522,5) Mkr, varav Kinnevik uppgick till 435,9 (–554,7​). Mkr, MTG Fordringar hos intresseföretag.